Ljudburar

Är du i behov av en ljudbur för tillförlitliga hörseltest? Diatecs ljudburar ger en
helt isolerad bur som säkerställer en optimal testmiljö. Våra ljudburar finns i
olika storlekar och kan levereras i hela landet.